شنبه 5 مهر 1399

بسمه تعالینام و نام خانوادگی:  دکتر مسعود رفعتی
 تاریخ تولد:  1349
مدرک تحصیلی:MD-MPH    با گرایش مدیریت نظام شبکه از دانشگاه علوم پزشکی تهران


سوابق اجرایی:

 1. پزشک بیتوته روستایی در مرکز بهداشتی درمانی سریش آباد(مرکز بهداشت قروه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان)بمدت یکسال
 2. مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای ستاد مرکز بهداشت قروه بمدت 4 ماه
 3. رئیس مرکز بهداشت شهرستان قروه بمدت دو سال و نیم
 4. مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان بمدت دو سال
 5. پزشک هماهنگ کننده سل در ستاد مرکز بهداشت کرج بمدت 3 ماه
 6. مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای ستاد مرکز بهداشت کرج  بمدت دو سال و بطور همزمان یکسال و نیم بعنوان قائم مقام رئیس مرکز بهداشت کرج
 7. رییس مرکز بهداشت کرج  بمدت دو سال ونیم
 8. رئیس مرکز بهداشت غرب تهران  بمدت دو سال و دو ماه
 9. معاون اداری و مالی شبکه بهداشت و درمان کرج  بمدت حدودا" یکسال
 10. معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز بمدت 6 ماه
 11. معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز از مهرماه سال 1389 تا بهمن ماه سال 1390
 12. معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

 فعالیت های علمی

-       ترجمه و تخلیص کتاب زنان و زایمان دنفورت با عنوان مروری بر زنان و زایمان دنفورت-

        ناشر : انتشارات برای فردا – چاپ اول بهار 82

-       تالیف و ترجمه مدیریت تغییر در طب انگلیس(NHS)-

        ناشر:انتشارات سپید برگ –چاپ اول بهار 85

-        کتاب اصول پیشگیری و مراقبت بیماری ها- نظام مراقبت بیماریهای غیر واگیر(مجموعه دستورالعمل های کشوری)-تحت نظارت دکتر محمد مهدی گویا و دکتر مهرداد حق ازلی برای معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آمورزش پزشکی-

         ناشر:سپید برگ-باغ کتاب-چاپ اول مهر ماه 1387-توزیع برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور

-       ترجمه کتاب امدادگر اورژانس- اولین واکنش شما درارئه خدمات اورژانس(انجمن جراحان ارتوپدی آمریکا)-انتشارات سیمین دخت-چاپ اول بهمن 88

سوابق تحقیقاتی

-       بررسی آگاهی ، نگرش و عملکردزوج ناقلان تالاسمی مینور در مورد اهمیت پیشگیری ازتولد نوزاد تالاسمی ماژورقبل و پس از مداخله آموزشی در مرکز بهداتش غرب تهران پایان سال86و87

-       طرح متمرکز سازی پایش کارگاه های زیر20 نفر در مرکزبهداشت غرب تهران در بهار و تابستان 86

-       بررسی وضعیت روشنایی خوابگاه های دانشجویی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1386

-       بررسی کیفیت سیستم ارجاع در خدمات پزشک خانواده درشهرستان کرج درسال 87 و88

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
beşiktaş escort
izmit escort