دوشنبه 18 آذر 1398

بخش اسکوپی

بخش آندوسکوپی بیمارستان قلب شهید رجایی با در اختیار داشتن یکی از مجهزترین دستگاههای آندوسکوپی جهت ارائه خدمات به بیماران قلبی که دارای مشکلات گوارشی و ریوی هستند و در وهله بعد به بیماران سرپایی تاسیس شده است. لازم به ذکر است این بخش با توجه به مجهز بودن به سیستم مانیتورینگ پیشرفته و با همکاری تیم بیهوشی مجرب امکان سرویس دهی به بیماران پرخطر قلبی را دارد.

در این بخش اقدامات ذیل صورت می پذیرد:

1 آندوسکوپی فوقانی و تحتانی دستگاه گوارش بالغین

 شامل آندوسکوپی فوقانی تحتانی تشخیصی، کنترل خونریزی، تعبیعه PEG ، تعبیعه Stent ،  اسکلروتراپی واریس مری،  برداشتن پولیپ، بستن واریس های مری از طریق باند .

2- آندوسکوپی فوقانی و تحتانی اطفال

در حال حاضر امکان سرویس دهی به کودکان بالای 4 سال در این مرکز جهت امکانات تشخیصی و کنترل خونریزی وجود دارد

3- تست های ریوی

در این قسمت با توجه به وجود پیشرفته ترین دستگاه ها امکان ارائه خدمات در زمینه های ذیل وجود دارد

الف) برونکوسکوپی تشخیصی و درمانی

ب)  اسپیرومتری ساده و تحریکی

ج) Dlco

د)  Body Box