سه شنبه 1 مهر 1399

پزشک معتمد و شرایط مرخصی استعلاجی

 
سقف مرخصی استعلاجی در طول یک سال 4 ماه می باشد که این مدت به شرط تایید پزشک معتمد قابل اعطا می باشد. طبق قانون افرادی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند برای هر نوبت بیماری تا سقف 3 روز استعلاجی ( با تایید پزشک معتمد ) دستگاه های مربوطه موظف به پرداخت حقوق مستخدم می باشند و مازاد بر 3 روز را فرد می بایست با ارائه گواهی پزشکی به بیمه تامین اجتماعی نسبت به دریافت حقوق ایام استراحت پزشکی اقدام نماید.
چنانچه معذوریت پزشکی مستخدم در یک سال بیش از 4 ماه برای یک بیماری خاص ادامه پیدا کند ، طبق قانون فرد بیمار صعب العلاج یک سال می باشد.
و در طول یکسال چنانچه از سوی مراجع پزشکی بیماری صعب العلاج فرد تایید گردد پرداخت حقوق و کلیه فوق العاده ها به مستخدم بلامانع می باشد.
چنانچه فرد صعب العلاج بعد از یک سال همچنان به دلیل بیماری قادر به انجام خدمت نباشد طبق قانون از کار افتاده تلقی می گردد که وظیفه تشخیص و اعلام این موضوع به عهده ی شورای عالی پزشکی می باشد.

قوانین مراجعه به پزشک معتمد
  1.  تمامی پرسنل می بایست حضورا به کلینیک پزشک معتمد مراجعه نمایند.
  2. ساعت حضور پزشک معتمد در درمانگاه از قرار زیر است :   دوشنبه ها و سه شنبه ها    ساعت 12
  3. پرسنلی که در ماه فقط به صورت شیفت شب هستند می توانند در کلینیک نوتوانی به پزشک معتمد مراجعه نمایند.
  4. تمامی پرسنل پیش از مراجعه به پزشک معتمد می بایست از مسئول مربوطه  تاییدیه  مربوط  به استعلاجی را همراه داشته باشند( همچنین مسئولین واحد ها نیز می بایست از مافوق خود تاییدیه داشته باشند )
  5. پرسنل محترم توجه داشته باشند ، مدت زمان  استعلاجی بنا به تشخیص پزشک و نوع بیماری ایشان مشخص می شود و این مسئله ارتباطی باشیفت کاری ندارد.
  6. به همراه داشتن دفترچه بیمه خود فرد الزامیست .
  7. برگه مرخصی استعلاجی بیش از 3 روز باید ممهور به مهر پزشک متخصص باشد .
  8. مرخصی استعلاجی بیش از 7 روز به شورای پزشکی معرفی می گردد . ( فقط جهت بیمه خدمات درمانی )