يکشنبه 6 مهر 1399
اساتید و پزشکان بازنشسته مرکز
       
دکتر جامی شکیبی گیلانی
متخصص داخلی قلب اطفال
دکتر سید محمد باقر طباطبائی
فوق تخصص جراحی قلب
دکتر محمد مهران پور
فوق تخصص قلب اطفال
دکتر پریدخت نخستین داوری
فوق تخصص قلب اطفال
       
 دکتر کمال رئیسی
فوق تخصص جراحی قلب
 دکتر محمد جعفر هاشمی
متخصص قلب و عروق
 دکتر داود اختراعی
فوق تخصص جراحی قلب
 دکتر عبداله پناهی پور
متخصص بیهوشی
       
 دکتر علی اصغر دردشتی
فوق تخصص قلب اطفال
 دکتر محمد سینا
فوق تخصص جراحی قلب
 دکتر احمد علی یوسفی
متخصص قلب و عروق
 دکتر ناصر ناظم
فوق تخصص جراحی قلب
       
دکتر رستم القابی
متخصص پاتولوژی
 دکتر پرویز قابوسی
متخصص  قلب و عروق
  دکتر جواد کارگر
دکترای داروسازی
 دکتر بانو گیلک
دکترای داروسازی
       
 دکتر معصومه غفاری
اطلاعات بیشتر
 دکتر حسین آذرنیک
اطلاعات بیشتر
   

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
beşiktaş escort
izmit escort