دوشنبه 31 شهريور 1399


اعضای هیئت علمی گروه رادیولوژی
(به ترتیب حروف الفبا)
 
     
دکتر حمید رضا پورعلی اکبر
اطلاعات بیشتر
 دکتر مرضیه متولی
اطلاعات بیشتر
دکتر علی محمدزاده
اطلاعات بیشتر
 
       
 دکتر کیارا رضایی کلانتری
اطلاعات بیشتر