دوشنبه 7 مهر 1399
 
ردیف نام و نام خاموادگی
رتبه علمی  گروه
1 دکتر مریم اسمعیل زاده دانشیار داخلی
2 دکتر فرامرز امیری استادیار داخلی
3 دکتر احمد امین استادیار داخلی
4 دکتر حسینعلی بصیری دانشیار داخلی
5 دکتر سیدمحمد مهدی پیغمبری استادیار داخلی
6 دکتر سپیده تقوی استادیار داخلی
7 دکتر مهرداد حق ازلی استادیار داخلی
8 دکتر مجیدحق جو دانشیار داخلی
9 دکتر زهراخواجعلی استادیار داخلی
10 دکتر علی زاهد مهر استادیار داخلی
11 دکتر فرشاد شاکریان
استادیار داخلی
12 دکتر آنیتا صادق پور دانشیار داخلی
13 دکتر سید محمد علی صدر عاملی استاد داخلی
14 دکتر حمید رضا صنعتی استادیار داخلی
15 دکتر صفر علی عبدالرحیمی استادیار داخلی
16 دکتر ابوالفتح علیزاده دیز استادیار داخلی
17 دکتر عطا فیروزی استادیار داخلی
18 دکتر رضا کیانی استادیار داخلی
19 دکتر مجید کیاور دانشیار داخلی
20 دکتر حجت مرتضائیان لنگرودی استادیار داخلی
21 دکتر محمود ممتحن استاد داخلی
22 دکتر نسیم نادری استادیار داخلی
23 دکتر رامین بقائی طهرانی دانشیار جراحی
24 دکتر بهادربهارستانی استادیار جراحی
25 دکتر سعید دانشیار جراحی
26 دکتر علی دانشیار جراحی
27 دکتر علیرضا دانشیار جراحی
28 دکتر غلامرضا دانشیار جراحی
29 دکتر محمد حسن غفاری نژاد استادیار جراحی
30 دکتر مازیار غلام پور
دانشیار جراحی
31 دکتر فرانک کارگر استادیار جراحی
32 دکتر نادر گیوتاج دانشیار جراحی
33 دکتر سید حسن میر محمد صادقی استادیار جراحی
34 دکتر محمد ضیاء توتونچی قربانی استادیار بیهوشی
35 دکتر ناهید عقدائی دانشیار بیهوشی
36 دکتر سیدمصطفی علوی استادیار بیهوشی
37 دکتر رسول فراست کیش استاد بیهوشی
38 دکتر سیده زهرا فریطوس استادیار بیهوشی
39 دکتر فروزان یزدانیان استادیار بیهوشی
40 دکتر محسن ضیائی فرد استادیار بیهوشی
41 دکتر علی صادقی استاد بیهوشی
denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
beşiktaş escort
izmit escort