يکشنبه 6 مهر 1399

این مرکز با توجه به امکانات و خدمات ویژه و حرفه ای خود از محدوده ی قیمتی بسیار مناسب نسبت بیمارستان های خصوصی و نیمه خصوصی در منطقه  دارا می باشد.

برای مثال:

آنژیوگرافی (A
ngiography) : .................................. ریال

آنزیوپلاستی(Angioplasty):..................................  ریال

عمل جراحی قلب باز (CABG) : .................................... ریال

ای پی اس و ابلیشن (Eps and Ablation):   ................................... ریال

جراحی تعویض یک دریچه قلب با دریچه فلزی (Surgical replacement of a heart valve with a metal valve): .......................................  ریال

جراحی تعویض دو دریچه قلب با دریچه فلزی (Surgical replacement of a heart valve with Two metal valve): .......................................  ریال

جراحی تعویض سه دریچه قلب با دریچه فلزی (Surgical replacement of a heart valve with Three metal valve): .......................................  ریال

جراحی تعویض یک دریچه قلب با دریچه بیولوژیک (Surgical replacement of a heart valve with a Biological valve): .......................................  ریال

جراحی تعویض دو دریچه قلب با دریچه بیولوژیک (Surgical replacement of a heart valve with Two Biological valve): .......................................  ریال

جراحی تعویض سه دریچه قلب با دریچه بیولوژیک (Surgical replacement of a heart valve with Three Biological valve): .......................................  ریال

تعبیه پیس میکر یا ضربانساز تک حفره ای: ................................. ریال

تعبیه پیس میکر یا ضربانساز  دو حفره ای: ................................. ریال

تعبیه پیس میکر یا ضربانساز سه حفره ای: ................................. ریال

تعبیه آی سی دی یا ICD: ................................. ریال

تعبیه پیس میکر یا ضربانساز سه حفره ای: ................................. ریال

هزینه 24 ساعت هتلینگ در بخش دیپلمات: .................................. ریال

بیماران خارجی برای اطلاعات بیشتر در مورد هزینه ها و قیمت ها می توانند با دفتر گردشگری تماس بگیرند.

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
beşiktaş escort
izmit escort