دوشنبه 31 شهريور 1399


جستجو در نام و نام خانوادگی
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصيلي صفحه شخصی دانلود رزومه
 1   دکتر سعید   حسینی   فوق تخصص جراحی قلب و عروق   صفحه ی شخصی دکتر سعید حسینی     جزئیات...
 2   حسین   آذرنیک   متخصص قلب و عروق        جزئیات...
 3   احمد   امین   متخصص قلب وعروق،فلوشیپ نارسایی و پیوندقلب        جزئیات...
 4   حسینعلی   بصیری   متخصص قلب وعروق        جزئیات...
 5   محمدمهدی   پیغمبری   متخصص قلب و عروق        جزئیات...
 6   محمد یوسف   اعرابی مقدم   فوق تخصص قلب کودکان        جزئیات...
 7   آویسا   طبیب   فوق تخصص قلب کودکان        جزئیات...
 8   سید محمود   معراجی   فوق تخصص قلب کودکان        جزئیات...
 9   سید محمد   دلیلی   فوق تخصص قلب کودکان        جزئیات...
 10   زهرا   خواجعلی   متخصص قلب وعروق،فلوشیپ بیماریهای مادرزادی بالغین        جزئیات...
 11   علی   زاهدمهر   متخصص قلب وعروق        جزئیات...
 12   فرشاد   شاکریان   متخصص قلب وعروق        جزئیات...
 13   نگار   صالحی   متخصص قلب وعروق،فلوشیپ اینترونشن        جزئیات...
 14   محمدعلی   صدرعاملی   متخصص قلب وعروق        جزئیات...
 15   حمیدرضا   صنعتی   متخصص قلب وعروق        جزئیات...
 16   صفرعلی   عبدالرحیمی   متخصص قلب وعروق      ---  جزئیات...
 17   ابوالفتح   علیزاده دیز   متخصص قلب وعروق ، فلوشیپ الکتروفیزولوژی        جزئیات...
 18   عطا   فیروزی   متخصص قلب وعروق        جزئیات...
 19   مجید   کیاور   متخصص قلب وعروق        جزئیات...
 20   رضا   کیانی   متخصص قلب وعروق        جزئیات...
1 2 3 4 5 6 7 8